Pages

Monday, March 26, 2012

Husn aaj lalkar raha hai meri nafs ki sarkashi ko

Husn aaj lalkar raha hai meri nafs ki sarkashi ko,
Khouf-e-Elahi se larza de meri ghairat ko Ya Raab

Musalman ho kar bhi woh qatil-e-shara hai,
Aise eman se meri shaurat ko bachale Ya Rabb

Mana k alamat-e-qiyamah hai yeh sab kuch magar,
Teri taufeeq pe naaz hai tu kibria hai Ya Rabb

No comments:

Post a Comment