Pages

Monday, March 26, 2012

Jise naafs par qaboo na hon woh maghfirat ki talab kren

Jise naafs par qaboo na hon woh maghfirat ki talab kren
Jise dil par qaboo na hon woh apni faut ki dua karen

Aise dil ka kya krna jo zikr-e-elahi se ghafil hon
Aise dil ka bhi kya krna jo hubb-e-bashar me ghayel hon

Aise dil ka bhi kya krna jo khud ko krde be-qaboo
Aise dil bhi kis kam ka jo ghair kelea dharke harsu

Aise dil ka kya krna jisy Irada rok na sake
Aise dil bhi kis kam ka jo apni nazar se girade

Ya Elahi krde khali dil ko bashar ki ulafat se
Hatta k mod k na dekhen jiska ghulam hai e barson se

Karle qabool aye maghfoor wasta tuzhe tere mehboob ka
Bachale nafs ki sarkashi aur dil ki manmani se ya maula

No comments:

Post a Comment