Pages

Saturday, September 5, 2009

HAMD-O-SANA-E-BARIE TAYALAShru us rabb-e-do jahan ke name se jo be-had rahm-o-karam krne wala hain. Yqinan us ki zaat ba barkat he aur jahan ke tamam khitte par uski sultanat hain aur har zarre pe us ki qudrat. Beshak woh layeq-e-purstish hain, nahi hain koi ma'bud siwa-e-uske. aur beshumar o bepanah durud-o-salam ho uske rasool-e-bar haq fakhr-e-maujoodat, sayyedul mursaleen, khaatamun nabiyyin, aaqa sarwar-e-do alam, noor-e-mujassam, huzur alihissalatu wassalam par. yeh woh shaksiyat hain jinke lea Allahu jalla jalaluhu ne farmaya sabse bad kr muhabbat-e-khulus ka haqdar hain. aur inse mohabbat ki takeed farmaye eha tak k inteha se tajawuz kr jaye to bhi kam he.
========================================================
Hamd Teri o Sana Teri Har Shaye Tere Mohtaaj Hai
Tu Hai Sab Ka PalneWala q kr Kisi Or Ki Ibadatdat krey
Jab Tuhi Khaliq Tuhi Malik Kisi Aor Ko Hum Kya Jane
Firbhi Tere Sharik Bana kr Q Gairon Ko Sijda Kia Krey
Tu Lasani Hai Apni Fitrat Pe Jab Tera Zawal Hi Mumkin Nahi
Q Na Tuzhko Buland o Bala Samazh Kar Sijda Ada krey
Tuhi Nasir Tuhi Zahir Tuhi Sab Kuch Dekhne Wala
Q Na Tuzheko Baseer Samzhkr Har Ghari Tuzh Se Dara Krey
Tuhi Raheem Tuhi Kareem Tuhi Be hisaab Denewala
Tere Ikhteyar Ko Q Na Hum Sar-e-Kham Tasleem Krey
=======================================================
Na rif'aton ki talab hai muzhe na intehan ki talsha hai
Aye mere KIBRIA muzhe sijda-e-maqbool ki talash hai
====================================================
Talabgar tuzh se jo talab kre, usy woh ataa kar
Mai banda hun, muzhe sirf quwwat-e-bandegi aata kar

Na anaa chahiye na shahen shahi, Aajizi aata kar
Supurd-e-khak ki garz, do gaz zameen aata kar

Na daulat chahiye na shohrat, sharafat-e-nafs aata kar
Khasail-e-razila se rakh paak, ausaaf-e-hasana aata kar

Na jaza chahiye na saza, aamal-e-salehh ki sadat aata kar
Har sajde ko mere MAULA, sharf-e-qabuliyat aata kar

Jisy ho talab-e-duniaya, usy khoob khoob ataa kar
Muzhe talab-e-RABB-E-PAK hon, aisa qalb ataa kar

Mere MAULA har bande ko aiesh-o-ishrat aata kar
Muzhe sirf mere KHUDA, zaroorat-e-zindegi aata kar

Zubann ki jadugari de sabko, lahn-e-shireen ataa kar
Muzh ko zikr-e-ELAHI ki ho taufeeq, aisi zubaan ataa kar

TAWAKKALTU ALALLAH kar skun QANAAT ki taufeeq ataa kar
IMAAN-E-MUFASSIL BIL-QALB yaqeen-e-kamilah ataa kar

Jo mangne se rah gaya aye RABB-E-QUDRAT who bhi ataa kar
Teri khushnudi ki ho talab ta-umr aisi zindegi ataa kar

Mere anjaam bil-khair hon MAULA, aisi fikr ataa kar
Teri RADA ki ho rasai mujh ko aisa zikr ataa kar

Jo kuch bhi qalam-daraaz hai Baaqi khair-o-barkat ataa kar
khalq-e-KHUDA ko ameen kahne ki taufeeq-o-sadaat ataa kar
==================================================
Nahi kisi qalam ke mohtaaj hai woh
Bila shuba rabb-e-zul jalaal hai woh
Na dam hai kisi me sifat-e-bari tala kre
Na parwah hai usy koi uski bandegi kre
Woh be-niyaz hai hamesha se aur rahega
Khalq hamesha uska ghulam rahega
Na hai koi bahar uski nigahbani se
Wohi hai maula beshak rooz-e-azal se
Sar-e-kham kar hamatan uske aggy e soche bina
Woh khuda hai khuda rahega har cheez ke bina.
=============================================

No comments:

Post a Comment